OBCHODNÍ PODMÍNKY » Reklamace zboží
Reklamační řád

 

Naším cílem je vyřešit reklamaci vždy ke spokojenosti zákazníka.
Reklamační řád www.habrman-eshop.com vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Na veškeré zboží se uplatňuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

 

Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním


•Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem.
•Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.


Povinnost překontrolování zboží


•Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena.
•Pokud je zásilka poničena, zákazník nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka.
•Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

Uplatnění reklamace


•K reklamačnímu řízení budou přijaty pouze kompletní výrobky s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u obchodníka. Reklamaci je možné uplatnit elektronicky nebo písemně, a to na adrese:

 

Hugo Habrman

Havlíčkova 190

Nové Město nad Metují

549 01

Czech Republic

+420 491 470 085

hugo.habrman@gmail.com

 

Zboží lze reklamovat, jestliže:


•bylo dodáno zboží s vadou
•bylo dodáno jiné než objednané zboží.

 

Zboží nelze reklamovat, jestliže byl vadný stav způsoben:


•použitím výrobku pro jiné účely než ke kterým je určen,
•nesprávným skladováním výrobku,
•živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a pod.,
•doručovatelem.

 

Nelze přijmout k reklamaci zboží bez dokladu prokazující nákup u obchodníka. Reklamace nebude také přijata z důvodu nevyhovujících vlastností zboží. Na takovéto situace se vztahuje Garance vrácení peněz.

 

Postup reklamace


•Zákazník neprodleně informuje obchodníka o zjištění vadného stavu výrobku.
•Zákazník zašle vadné zboží, doručený doklad a popis vady na adresu obchodníka.
•Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník.
•Obchodník je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží zákazníkem zpět.
•V případě potřeby je možná požádat zákazníka o souhlas s prodloužením 30denní lhůty o dalších 30 dnů.
•Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě.
•Obchodník si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či doručované jiným způsobem než je stanovený v těchto obchodních podmínkách.

 

Garance vrácení peněz do 14 dnů bez udání důvodu


•Zákazník má možnost vrátit zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažen v        ustanoveních Občanského zákoníku.
•Aby bylo možno tomuto vyhovět, je nutné:

    • - Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na adresu obchodníka, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi.
    • - Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
    • - Doporučujeme zboží pojistit. Odpovědnost za vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce.
    • - Částka za poštovné a balné a další doplňkové služby se nevrací.
    • - Částka za výrobky budou prioritně vráceny bezhotovostním způsobem na bankovní účet sdělený zákazníkem. V případě vrácení jiným způsobem bude vrácená částka snížena o náklady spojené se zasíláním peněz prostřednictvím doručovatele.

 

Ochrana osobních dat
Odesláním osobní objednávky a registrací kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu.

NWRjZTkxN